รุ่นนี้เข้าใจผิดหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเขาบอกเรา

แปลเอกสารภาษาอังกฤษรายการได้รับการแก้ไขและย่อด้วยอินเทอร์เน็ตที่ไม่ไกลเกินกว่าที่จะเข้าถึงมือและพวกเขาก็ตระหนักถึงวิธีการปลูกฝังให้กับตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ใจ คนรุ่นนี้คนรุ่นนี้เติบโตขึ้นราวกับว่าไม่มีสถานที่ใดและไม่มีข้อมูลใดที่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ ไม่มีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ไม่มีความคิดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา โลกที่เล็กกว่าจะได้รับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหาได้ยากขึ้นเท่านั้น พวกเขาเป็นภาระหนักกว่ารุ่นก่อนกับการท่วมขังข้อมูลและภาพวาดและเรายังเรียกพวกเขาว่าเกล็ดหิมะจะไม่หรือไม่สามารถทำได้แปลเอกสารภาษาอังกฤษฉันสงสัยว่าหากมีความบันเทิงมากมายที่มีให้พวกเขาได้ยับยั้งความคิดสร้างสรรค์อื่นพวกเขามาจากครอบครัวหย่าร้าง สถานการณ์ในบ้านหลายครอบครัวผู้ปกครองที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยอพยพถูกจำคุกไม่อยู่ทั้งที่ทำงานดื่มยาเสพติดฟุ้งซ่านโดยหน้าจอของตนเองหรือเครียด คนดังและผู้นำทางศาสนาและการเมืองตกอยู่ข้างหน้าพวกเขาและพวกเขาก็สังเกตเห็นสภาพแวดล้อมที่ร้อนแห้งและระอุ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมีความหวังและเต็มไปด้วยความหลงใหลและแรงผลักดันที่จะสร้างโลกที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยแปลภาษาอังกฤษแม้ว่าจะอยู่ในวิถีของตนเองก็ตามวัยรุ่นในปัจจุบันหลายคนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าคนรุ่นก่อนพวกเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสื่อสังคมออนไลน์และคนดังใน ระดับความเครียดที่สูงขึ้นและความผิดปกติที่ได้รับการวินิจฉัยไม่ใช่ผลมาจากการใช้อุปกรณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขาเป็นผลของการวัดค่าคงที่โดยผู้ใหญ่ของวัยรุ่นกับคนอื่นและกับมาตรฐานที่ไม่สามารถบรรลุได้มากขึ้นรอดฉันเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาหนักกว่าที่เราคิดแปลเอกสารอังกฤษและเทคโนโลยีบางอย่างช่วยให้พวกเขาพบการเชื่อมต่อผ่านความเหงาเข้าใจว่าปัญหาโลกของเราเป็นอย่างไรแปลภาษาอังกฤษและพวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำให้ดีขึ้น ในขณะที่คนรุ่นก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *